Fradrag for refinansiering på skatten

Skatteetaten vet en god del om deg og din økonomi. Mye informasjon får de fra arbeidsgiveren din, dine kreditorer og andre som må innrapportere tall til Skatteetaten. Men, det er også en del som de ikke vet om deg, med mindre du gjør dem oppmerksom på det. Dette gjelder f.eks. om du har krav på reisefradrag i forbindelse med jobben din. Har du refinansiert lån i løpet av året er det heller ikke sikkert at Skatteetaten har fått med seg dette.

Fradrag for utgifter til takstmann

Når det gjelder fradrag for utgifter i forbindelse med refinansiering av lån, så har du krav på dette. Har du måtte betale en takstmann for å gi deg en ny takst eller kanskje du måtte betale etableringsgebyr i banken. Har dere hatt finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å få lavere rente, så er dette også fradragsberettiget. Er det andre utgifter du er i tvil om kan føres som fradrag, så skriv dem på selvangivelsen. Det verste som kan skje er at de ikke blir godkjent.

Hva får jeg ut av dette?

Kort fortalt, så vil den beregnede skatten for inntektsåret bli redusert med 25%. Dette gjelder for inntektsåret 2016 og er en sats som bestemmes av Stortinget. Vi kan sette opp et lite regnestykke:

Du har en inntekt på kr 400 000 i 2016. Du har i år hatt utgifter på kr 10 000 til takstmann og etableringsgebyr for å refinansiere lånet ditt. Du vil derfor kunne kreve fradrag for kr 10 000. Dette betyr at skattegrunnlaget ditt vil bli redusert fra kr. 400 000 til 390 000 og du får dermed kr 2500 i lavere skatt. Derfor er det viktig å huske på alle fradrag om du/dere har refinansiert lån i 2016.

Omkostninger knyttet til lån

Så lenge omkostningene er knyttet opp mot et lån, så kan du kreve fradrag. Dette gjelder uansett om det er et boliglån, båtlån eller forbrukslån. Ble du belastet med et etableringsgebyr da du fikk lånet, så kan dette trekkes fra. Har du, for eksempel, refinansiert boliglånet ditt og måtte betale gebyr for dette hos den nye banken, så kan dette trekkes fra. Det er derfor viktig å ta vare på de dokumenter hvor det står hvor mye du har betalt. Husker du ikke selv å skrive det opp på selvangivelsen din, får du heller ikke noe fradrag. Så husk på at du kan få bruk for alle lånedokumentene ved en senere anledning. Det samme gjelder om du har fått ny takst. Ta vare på fakturaen fra takstmannen, slik at du husker hvor mye du har betalt og hva du dermed kan føre til fradrag på selvangivelsen.

Alle fradrag skal føres opp i post nummer 3.3.1 og du fører opp hele beløpet du har betalt i gebyr eller eventuelt andre utgifter du har hatt. Det trenger ikke være de store beløpene, men alle monner drar og det er alltid morsommere å få igjen på skatten enn det motsatte.